Diagnostyka Bezdechu Sennego Cena w PLN
Poligrafia (wykonana w domu pacjenta) 425
Poligrafia (wykonana w Szpitalu Świętego Łukasza) 425 + 660
Miareczkowanie CPAP – 2 wizyty w odstępie 1 tyg. 320
Ciągły zdalny nadzór nad przebiegiem terapii CPAP ( z możliwością zdalnej modyfikacji przez lekarza z wykorzystaniem funkcji AirView) w czasie miareczkowania CPAP ( 1 tydz. ) 20
Ciągły zdalny nadzór nad przebiegiem terapii CPAP ( z możliwością zdalnej modyfikacji przez lekarza z wykorzystaniem funkcji AirView) poza miareczkowaniem CPAP 50/mc
Wizyta kontrolna z aparatem CPAP 160