Usługa medyczna Cena w PLN
EKG 35
Echo Serca 130
Holter EKG 120
Holter Ciśnieniowy 120
Próba Wysiłkowa 120