Usługa medyczna Cena w PLN
EKG 35
Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego 130
Usunięcie drenu lub cewnika z pęcherza moczowego 50
Usunięcie szwów 80
Wymiana opatrunku 50
Wykonie iniekcji domięśniowej (bez kosztu leku) 45
Wykonanie iniekcji dożylnej (bez kosztu leku) 80
Wymaz z cewki moczowej bez kosztu badania 100
Usunięcie cewnika z pęcherza moczowego 50