Usługa medyczna Cena w PLN
Konsultacja urologiczna +/-USG 180
USG – jamy brzusznej 150
TRUS – przezodbytnicze USG. 140
Pobranie wymazu z cewki moczowej bez kosztu badania 100
Kwalifikacja do implantacji systemu zwieraczowego 250
Implantacja inhibitora LHRH bez kosztu implantu 100
Wykonanie wlewki dopęcherzowej (bez kosztu leku) 100
Konsultacja urologicza + podanie leku do prącia w chorobie Peyroniego 320
Konsultacja urologiczna, z badaniem USG 180
Kamica układu moczowego  
ESWL – Bezinwazyjne rozkruszenie złogów metodą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo 1000
PCNL – rozkruszenie i usunięcie złogu z nerki metodą nakłucia 9 000
RIRS – FiberoURS – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu lub nerki z dostępu przez cewkę moczową i moczowód z użyciem giętkiego fiberoskopu zaopatrzonego we włókno laserowe 12 000
URS-L – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu z dostępu przez cewkę moczową z użyciem półsztywnego uretroskopu 6 900
URS diagnostyczny 3 700
ENDOSKOPOWA PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – rozkruszenie i usunięcie złogu z pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową 4 200
PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – usunięcie złogu z pęcherza moczowego w całości, klasyczną technika otwartą 5 500
URETEROLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości techniką laparoskopową 7 600
URETEROLITOMOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości, klasyczną techniką otwartą 7 600
PYELOLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całośc,i techniką laparoskopową 8 000
PYELOTITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całości, klasyczną techniką otwartą 8 000
NEFROLITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie trudnego kamienia z nerki w całości przez nacięcie miąższu, klasyczną techniką otwartą 15 000
Nerka, Nadnercze  
Przezskórna igłowa biopsja nerki 2 500
Nefrostomia – odprowadzenie moczu z nerki przez nakłucie kielicha 2 000
Punkcja torbieli nerki 1 350
Usunięcie torbieli nerki techniką laparoskopową 6 500
Podwieszenie nerki ruchomej – nefropexia techniką laparoskopową 7 000
Usunięcie nerki techniką laparoskopową 14 000
Usunięcie nerki techniką klasyczną 11 000
Usunięcie nerki z powodu nowotworu techniką laparoskopowa * 15 500
Usunięcie nerki z powodu nowotworu technika klasyczną 13 000
Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzająca (NSS) techniką laparoskopową * 17 500
Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzajaca (NSS) techniką klastyczną 14 500
Klinowa resekcja nerki, usunięcie kielicha nerki 17 000
Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką klasyczną, otwartą 17 000
Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką laparoskopową * 20 000
Usunięcie nerki dodatkowej – heminefrektomia wraz z moczowodem 20 000
Obustronne wycięcie nerek 25 000
Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką Andersona-Haynesa techniką laparoskopową * 18 000
Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką Andersona-Haynesa techniką klasyczną 15 000
Zespolenie moczowodowo-kielichowe 25 000
Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej 19 000
Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej z plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego 25 000
Jednostronne usunięcie nadnercza i/lub zmiany w nadnerczu 16 000
Moczowód  
Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny 3 700
Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z kalibracją i/lub nacięciem zwężonego odcinka moczowodu 4 500
Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z pobraniem wycinków i/lub usunięciem zmiany 5 000
Założenie stentu D-J do moczowodu 2 100
Usunięcie stentu D-J z moczowodu 1 300
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza, zespolenie moczowodowo pęcherzowe 12 000
Całkowite usunięcie moczowodu 12 000
Pęcherz moczowy  
Cystoskopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego 765
Cystoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 855
Cystoskopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego 986
Cystoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 1 320
Cystifiberoscopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów 1 168
Cystofiberoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 1 255
Cystifiberoscopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 1 320
Cystofiberoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 1 490
TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, pojedynczego < 3 cm 4 358
TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, mnogiego lub > 3 cm 4 780
TURTB – poszukiwanie i wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 5 300
Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką otwartą 8 300
Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką laparoskopową 12 000
Usunięcie przetrwałego moczownika 7 800
Wycięcie przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez pochwę 8 800
Częściowe wycięcie pęcherza 8 300
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej 26 000
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego 30 000
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego szczelnego zbiornika jelitowego 30 000
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej techniką laproskopową w obrazowaniu 3D 35 000
Wytworzenie cystotomii przez nakłucie – cystofix 1 200
Wymiana cewnika w cystotomii – cystofixu 350
Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego 130
Usunięcie cewnika pęcherzowego 50
Dopęcherzowa terapia nawrotowego guza pęcherza moczowego za pomocą wlewek BCG 1 wlewka (nie obejmuje kosztu leku) 100
Terapia przy pomocy wlewek śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego 1 wlewka (nie obejmuje kosztu leku) 100
Gruczoł krokowy  
TURP – przezcewkowa elektroresekcja monopolarna gruczołu krokowego 5 750
TURPb – przezcewkowa elektroresekcja bipolarna gruczołu krokowego 6 700
TULEP – przezcewkowa laserowa enukleacja gruczołu krokowego 9 200
TUPVP- przezcewkowe laserowe lub/i bipolarne odparowanie gruczołu krokowego 8 000
TUIP – przezcewkowe nacięcie lub wycięcia płata gruczołu krokowego 4 200
TUMT – przezcewkowa termoterapia gruczołu krokowego 2 680
ADENOMEKTOMIA – klasyczne otwarte usunięcie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego 7 000
BIOPSJA PROSTATY – przezodbytnicza wielopunktowa biopsja gruczołu korkowego pod kontrolą USG 1 650
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką laparoskopową w systemie 3D * 19 800
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP + ELPLA) – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką laparoskopową 3D * 26 900
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką klasyczną z dostępu nadłonowego 18 400
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP + EPLA) – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką klasyczną otwarta z dostępu nadłonowego 25 400
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (PRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką otwarta z dostępu kroczowego 19 800
Usunięcie pęcherzyka nasiennego techniką laparoskopową 18 000
PCA-3 genetyczna diagnostyka nowotworu prostaty 1 800
Cewka moczowa  
URETHROSKOPIA – diagnostyczne wziernikowanie cewki moczowej 650
URETHROTOMIA – nacięcie zwężenia cewki moczowej 1 900
URETHROTOMA SACHSA – endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej pod kontrolą wzroku 3 900
Usunięcie kamienia z cewki moczowej metoda endoskopową 2 600
Usunięcie mięska cewkowego 1 200
Operacja zwężenia cewki moczowej 15 000
Operacja zwężenia cewki dwuetapowa I etap 20 000
Operacja zwężenia cewki dwuetapowa II etap 5 000
Operacja zwężenia cewki z przeszczepem płatów tkankowych 20 000
Operacja przetoki cewki moczowej 10 000
Meatotomia 2 500
Meatoplastyka 10 000
Jądro  
Przezskórna aspiracja wodniaka jądra 466
Operacja usunięcia wodniaka jądra w znieczuleniu miejscowym 2 926
Operacja usunięcia torbieli powrózka nasiennego lub najądrza w znieczuleniu miejscowym 2 720
Operacja usunięcia najądrza w znieczuleniu miejscowym 3 600
Otwarta biopsja jądra w znieczuleniu miejscowym 2 900
Usunięcie i/lub nacięcie i/lub drenaż zmiany okolicy jądra/moszny 2 600
Operacja żylaków powrózka nasiennego technika laparoskopowa. Podwiązanie i przecięcie żyły jądrowej laparoskopowo 4 865
Operacja niezstąpionego jądra – cryptorchisus 3 960
Usunięcie niezstąpionego jądra położonego brzusznie – laparoskopowo 4 800
Operacja usunięcia jądra w znieczuleniu miejscowym 2 900
Operacje usunięcia nowotworu jądra z dostępu przez pachwinę 5 900
Wszczepienie protezy jądra 6 200
Badanie HP śródoperacyjne – Intra 755
Prącie  
Operacja wydłużenia wędzidełka w znieczuleniu miejscowym 1 500 – 2 500
Operacja stulejki z wycięciem napletka – obrzezanie w znieczuleniu miejscowym 1 800 – 2 800
Operacja stulejki – plastyka z pozostawieniem napletka w znieczuleniu miejscowym 2 900
Implantacja hydraulicznej protezy prącia AMS 700 z powłoką antybakteryjną 49 000
Pobranie wycinka i/lub szycie rany prąciaw znieczuleniu miejscowym 1 300
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany prącia w znieczuleniu miejscowym 1 500
Plastyka skóry prącia po uprzednim leczeniu operacyjnym 4 000
Operacja skrzywienia prącia metodą Nesbita 16 400
Operacja skrzywienia prącia z resekcją tkanek 18 900
Operacyjne leczenie Choroby Peyroniego zmiana do ¼ narządu 19 800
Operacyjne leczenie Choroby Peyroniego zmiana ponad ¼ narządu 24 800
Częściowe wycięcie prącia z powodu nowotworu 10 900
Całkowite wycięcie prącia z powodu nowotworu 15 800
Terapia zaburzeń erekcji falą uderzeniową EWST 5 sesji po 5-6 impulsów ( 1 x tydzień ) 4300
Terapia falą uderzeniową ESWT Choroby Peyroniego 5 sesji po 2 tyś impulsów ( 1 x tydzień ) 3000
Nietrzymanie moczu  
Badanie urodynamiczne 426
Badanie urofluometryczne 39
Operacje nietrzymania moczu u kobiet typu sling z dostępu przez pochwę 4 960
Operacje nietrzymania moczu u kobiet techniką laparoskopową 6 500
Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 bez powłoki antybakteryjnej 36 500
Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 z powłoką antybakteryjną 40 500
Implantacja systemu zwieraczowego ProAct 28 000
Imlantacja taśmy Advance XP w nietrzymaniu moczu mężczyzn 14 000
Nietrzymanie moczu z nadreaktywnością wypieracza – botox (cena zawiera koszt preparatu) 3 500

Istnieje możliwość płatności ratalnych za usługi medyczne wykonywane odpłatnie – kliknij i dowiedz się więcej

*pakiet narzędzi jednorazowych 4 500zl.

Cena zabiegu nie obejmuje:
wizyt lekarskich ,badań diagnostycznych, zmian opatrunków i zdjęcia szwów przed pobytem i po wyjściu ze szpitala

Cena zabiegu obejmuje:
zabieg operacyjny, standardowy czas pobytu po danym zabiegu oraz badania diagnostyczne wykonywane podczas pobytu w szpitalu.

Koszt dodatkowej doby pobytu w szpitalu na życzenie chorego: 660zł

Koszt znieczulenia do zabiegu standardowo wykonywanego w znieczuleniu miejscowym: 565zł

UWAGA
Przedstawione ceny usług medycznych nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny. Prezentowane ceny mogą ulec zmianie.