Cennik

KAMICA UKŁADU MOCZOWEGO

 1. ESWL – Bezinwazyjne rozkruszenie złogów metodą fali uderzeniowej generowanej pozaustrojowo.
 2. PCNL – rozkruszenie i usunięcie złogu z nerki metodą nakłucia.
 3. RIRS – FiberoURS – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu lub nerki z dostępu przez cewkę moczową i moczowód z użyciem giętkiego fiberoskopu zaopatrzonego we włókno laserowe.
 4. URS-L – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu z dostępu przez cewkę moczową z użyciem półsztywnego uretroskopu.
 5. URS diagnostyczny
 6. ENDOSKOPOWA PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – rozkruszenie i usunięcie złogu z pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową.
 7. PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – usunięcie złogu z pęcherza moczowego w całości, klasyczną technika otwartą.
 8. URETEROLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości techniką laparoskopową.
 9. URETEROLITOMOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości, klasyczną techniką otwartą.
 10. PYELOLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całośc,i techniką laparoskopową.
 11. PYELOTITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całości, klasyczną techniką otwartą.
 12. NEFROLITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie trudnego kamienia z nerki w całości przez nacięcie miąższu, klasyczną techniką otwartą.

NEREKA, Nadnercze

 1. Przezskórna igłowa biopsja nerki
 2. Nefrostomia – odprowadzenie moczu z nerki przez nakłucie kielicha.
 3. Punkcja torbieli nerki
 4. Usunięcie torbieli nerki techniką laparoskopową.
 5. Podwieszenie nerki ruchomej – nefropexia techniką laparoskopową.
 6. Usunięcie nerki techniką laparoskopową.
 7. Usunięcie nerki techniką klasyczną.
 8. Usunięcie nerki z powodu nowotworu techniką laparoskopowa.
 9. Usunięcie nerki z powodu nowotworu technika klasyczną.
 10. Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzająca
 11. (NSS) techniką laparoskopową.
 12. Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzajaca
 13. (NSS) techniką klastyczną.
 14. Klinowa resekcja nerki, usunięcie kielicha nerki.
 15. Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką klasyczną, otwartą.
 16. Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką laparoskopową.
 17. Usunięcie nerki dodatkowej – heminefrektomia wraz z moczowodem.
 18. Obustronne wycięcie nerek
 19. Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką
 20. Andersona-Haynesa techniką laparoskopową.
 21. Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką
 22. Andersona-Haynesa techniką klasyczną.
 23. Zespolenie moczowodowo-kielichowe
 24. Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej
 25. Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej z plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego
 26. Jednostronne usunięcie nadnercza i/lub zmiany w nadnerczu.

MOCZOWÓD

 1. Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny.
 2. Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z kalibracją i/lub nacięciem
 3. zwężonego odcinka moczowodu.
 4. Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z pobraniem wycinków i/lub usunięciem zmiany.
 5. Założenie stentu D-J do moczowodu
 6. Usunięcie stentu D-J z moczowodu
 7. Przeszczepienie moczowodu do pęcherza, zespolenie moczowodowo pęcherzowe
 8. Całkowite usunięcie moczowodu

PĘCHERZ MOCZOWY

 1. Cystoskopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego.
 2. Cystoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging).
 3. Cystoskopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego.
 4. Cystoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.
 5. Cystifiberoscopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów.
 6. Cystofiberoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging)
 7. Cystifiberoscopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.
 8. Cystofiberoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego.
 9. TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, pojedynczego < 3 cm. TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, mnogiego lub > 3 cm.
 10. TURTB – poszukiwanie i wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging)
 11. Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką otwartą
 12. Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką laparoskopową
 13. Usunięcie przetrwałego moczownika
 14. Wycięcie przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez pochwę.
 15. Częściowe wycięcie pęcherza
 16. Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej.
 17. Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego.
 18. Całkowite usunięcie pęcherza moczowego szczelnego zbiornika jelitowego.
 19. Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej techniką laproskopową w obrazowaniu 3D.
 20. Wytworzenie cystotomii przez nakłucie – cystofix.
 21. Wymiana cewnika w cystotomii – cystofixu.
 22. Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego.
 23. Usunięcie cewnika pęcherzowego.
 24. Dopęcherzowa terapia nawrotowego guza pęcherza moczowego za pomocą wlewek BCG.

GRUCZOŁ KROKOWY

 1. TURP – przezcewkowa elektroresekcja monopolarna gruczołu krokowego o objętości < 60 cc.
 2. TURP – przezcewkowa elektroresekcja monopolarna gruczołu krokowego o objętości > 60 cc
 3. TURPb – przezcewkowa elektroresekcja bipolarna gruczołu krokowego o objętości > 100 cc
 4. TULEP – przezcewkowa laserowa enukleacja gruczołu krokowego.
 5. TUPVP- przezcewkowa laserowa waporyzacja gruczołu krokowego.
 6. TUIP – przezcewkowe nacięcie lub wycięcia płata gruczołu krokowego.
 7. TUMT – przezcewkowa termoterapia gruczołu krokowego.
 8. ADENOMEKTOMIA – klasyczne otwarte usunięcie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego
 9. BIOPSJA PROSTATY – przezodbytnicza wielopunktowa biopsja gruczołu korkowego pod kontrolą USG.
 10. PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką laparoskopową w systemie 3D.
 11. PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP + ELPLA)– całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką laparoskopową 3D.
 12. PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką klasyczną z dostępu nadłonowego.
 13. PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP + EPLA) – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką klasyczną otwarta z dostępu nadłonowego.
 14. PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (PRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką otwarta z dostępu kroczowego.
 15. Usunięcie pęcherzyka nasiennego techniką laparoskopową

CEWKA MOCZOWA

 1. URETHROSKOPIA – diagnostyczne wziernikowanie cewki moczowej.
 2. URETHROTOMIA – nacięcie zwężenia cewki moczowej.
 3. URETHROTOMA SACHSA – endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej pod kontrolą wzroku.
 4. Usunięcie kamienia z cewki moczowej metoda endoskopową
 5. Usunięcie mięska cewkowego.
 6. Plastyka ujścia zewnętrznego cewki moczowej – meatoplastyka
 7. Operacja przetoki cewkowej powstałej samoistnie
 8. Operacja zwężenia cewki moczowej.
 9. Rekonstrukcyjna – odtworzenie ciągłości cewki moczowej.

JĄDRO

 1. Przezskórna aspiracja wodniaka jądra
 2. Operacja usunięcia wodniaka jądra.
 3. Operacja usunięcia torbieli powrózka nasiennego lub najądrza.
 4. Operacja usunięcia najądrza.
 5. Otwarta biopsja jądra
 6. Usunięcie i/lub nacięcie i/lub drenaż zmiany okolicy jądra/moszny.
 7. Operacja żylaków powrózka nasiennego technika laparoskopowa. Podwiązanie i przecięcie żyły jądrowej laparoskopowo.
 8. Operacja niezstąpionego jądra – cryptorchisus.
 9. Usunięcie niezstąpionego jądra położonego brzusznie – laparoskopowo.
 10. Operacja usunięcia jądra.
 11. Operacje usunięcia nowotworu jądra z dostępu przez pachwinę.
 12. Wszczepienie protezy jądra.

PRĄCIE

 1. Operacja skrócenia wędzidełka
 2. Operacja stulejki z wycięciem napletka – obrzezanie.
 3. Operacja stulejki – plastyka z pozostawieniem napletka.
 4. Pobranie wycinka i/lub szycie rany prącia
 5. Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany prącia.
 6. Operacja skrzywienia prącia.
 7. Częściowe wycięcie prącia z powodu nowotworu.
 8. Całkowite wycięcie prącia z powodu nowotworu.

NIETRZYMANIE MOCZU

 1. Urodynamika
 2. Rehabilitacja zaburzeń oddawania moczu.
 3. Operacje nietrzymania moczu u kobiet typu sling z dostępu przez pochwę.
 4. Operacje nietrzymania moczu u kobiet techniką laparoskopową.
 5. Implantacja zwieraczy cewki moczowej u kobiet i mężczyzn.