+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

1) Nazwa poradni

a) poradnia chrapania i bezdechu sennego

b) poradnia pulmonologiczna

2) Cennik (na każdą wizytę początkowo 30 min/pacjenta, będę przyjmować początkowo 17-19 w czwartki)

a) poradnia chrapania i bezdechu sennego

– poligrafia wykonywana w domu pacjenta (badanie w kierunku obturacyjnego bezdechu sennego) – 425 zł /w razie wykonywania badania w Szpitalu Św. Łukasza dochodzi koszt doby hotelowej/

– rozpoczęcie, ustalenie ciśnienia terapeutycznego i ocena skuteczności terapii ciągłym dodatnim ciśnieniem w drogach oddechowych (CPAP) – „miareczkowanie CPAP” /2 wizyty w odstępie 1 tygodnia/ (u pacjentów z rozpoznanym wcześniej obturacyjnym bezdechem sennym)- 320 zł

– ciągły zdalny nadzór nad przebiegiem terapii CPAP z możliwością zdalnej modyfikacji przez lekarza z wykorzystaniem funkcji AirView

  • 20 zł w czasie miareczkowania CPAP (1 tydzień)
  • 50 zł / m-c (poza miareczkowaniem CPAP)

– wizyta kontrolna z aparatem CPAP (firm: ResMed, Respironics, DeVillbiss) – 160 zł

– konsultacja pulmonologiczna – 160 zł

b) poradnia pulmonologiczna

– konsultacja pulmonologiczna – 160 zł

– spirometria – 50 zł

3) Klika słów o mnie…

Studia medyczne ukończyłem na Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 2006. Tajniki medycyny zgłębiałem też podczas 8-miesięczengo pobytu na stypendium na Uniwersytecie w Turku w Finlandii.

Od początku mojej pracy zawodowej jestem związany z 10. Wojskowym Szpitalem Klinicznym w Bydgoszczy (10WSK). Zaczynałem w Klinice Chorób Wewnętrznych, gdzie w roku 2013 uzyskałem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, zdając egzamin specjalizacyjny z najlepszym wynikiem w Polsce.

Moje zainteresowania chorobami płuc obecnie mogę pogłębiać pracując od 2013 r. w Oddziale Klinicznym Pulmonologii i Alergologii 10 WSK. Po odbyciu szkolenia specjalizacyjnego m.in. w Klinice Chorób Wewnętrznych, Pneumologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, ponownie najlepiej w Polsce zdałem egzamin specjalizacyjny i uzyskałem tytuł specjalisty chorób płuc.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc (PTChP) i Europejskiego Towarzystwa Oddechowego (ERS) oraz regularnie uczestniczę w kursach, zjazdach i konferencjach.

Przez kilka lat pracowałem także w hospicjum domowym Domu Sue Ryder w Bydgoszczy, niosąc pomoc pacjentom podczas ich ostatnich chwil.

Ważna jest dla mnie dobra komunikacja z pacjentami dlatego staram się rozwijać tzw. kompetencje miękkie poprzez uczestnictwo w licznych szkoleniach w tym zakresie.

W chwilach wolnych lubię podróże – zarówno te bliskie rowerem na spływ kajakowy w Bory Tucholskie czy w Tatry, jak i te dalekie do innych krajów.