+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, pełni funkcję  Kierownika Kliniki Urologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy oraz konsultanta Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy. Podstawowym tematem zainteresowań prof. Piotra Jarzemskiego jest onkologia urologiczna ze szczególnym uwzględnieniem nowotworów gruczołu krokowego. Jest w Polsce pionierem operacji laparoskopowych, szczególnie laparoskopowej radykalnej prostatektomii, laparoskopowej radykalnej nefrektomii, NSS i plastyki połączenia miedniczkowo-moczowodowego. Tematem pracy habilitacyjnej Piotra Jarzemskiego była „Laparoskopowa radykalna prostatektomia w modyfikacji własnej”. Obecnie dysponując robotem daVinci wykonuje operacje z wykorzystaniem tego nowoczesnego narzędzia, szczególnie w terapii raka gruczołu krokowego. Ponadto zajmuje się leczeniem łagodnego rozrostu prostaty, kamicy układu moczowego, wad wrodzonych i innych schorzeń wymagających interwencji urologicznej. Jest pomysłodawcą i organizatorem kursów i warsztatów endoskopowych i laparoskopowych dzieląc się swoją wiedzą z młodymi adeptami urologii. Dr hab. med. Piotr Jarzemski odbył wiele staży krajowych i zagranicznych m. in. w takich ośrodkach jak: Klinika Urologii Uniwersytetu Humboldta w Berlinie; Klinika Urologii Johns Hopkins University Hospital w Baltimore, USA; Klinika Urologii Uniwersytetu w Insbrucki; Klinika Urologii Instytutu Montsouris w Paryżu. Jest autorem i współautorem licznych publikacji i prac naukowych prezentowanych na kongresach krajowych i zagranicznych.

Dr hab. med. Piotr Jarzemski, prof. UMK, jest członkiem Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Aktualnie pełni funkcję przewodniczącego Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego oraz członka Zarządu Oddziału Północno Zachodniego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Jest Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie urologii dla województwa kujawsko-pomorskiego.