+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Jest specjalistą chirurgii dziecięcej i chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej Rekonstrukcyjnej i Estetycznej PTCHPRIE.

Godziny przyjęć

śr: 11:00-13:00