+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

Neurosurgery

 

Konsultacja neurochirurgiczna 240 – 280 zł

Zabieg operacyjny odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Mikrochirurgiczne usunięcie dysku – 1 poziom 9 000 – 12 000zł
Implantacja discogelu 11 000zł
Stabilizacja międzykolczysta pólsztywna implantem PEEK – 1 poziom 11 000 zł
Stabilizacja międzykolczysta pólsztywna implantem PEEK – 2 poziomy 14 000 zł
Stabilizacja międzykolczysta pólsztywna implantem PEEK – 3 poziomy 17 000 zł
Odbarczenie elementów nerwowych kanału kręgowego ( centralna flawektomia, foraminotomia) ze stablizlizacja międzykolczystą sztywną implantem tytanowym – 1 poziom 16 500  zł
Reoperacja odcinka lędźwiowego 21 000 – 23 000 zł

Zabieg Operacyjny odcinka szyjnego kręgosłupa

Usunięcie dysku ze stabilizacją międzytrzonowa implantem PEEK – 1 poziom 13 500 zł
Usunięcie dysku ze stabilizacją międzytrzonowa implantem PEEK -2 poziomy 17 500 zł
Usunięcie dysku ze stabilizacją międzytrzonowa implantem PEEK – 3 Poziomy 21 000 zł
Usunięcie dysku ze stabilizacją międzytrzonową implantem PEEK i tytanowa płytka przednią – 1 poziom 17 000 zł
Artroplastyka z zastosowaniem aktywnej protezy dysku – 1 poziom 22 000 zł
Artroplastyka z zastosowaniem aktywnej protezy dysku – 2 poziomy 33 000 zł

Zabieg operacyjny odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa

Wertebroplastyka – przeskorne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem – 1 poziom 13 500 – 16 000 zł
Wertebroplastyka – przeskorne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem – 2 poziomy 15 900 zł
Wertebroplastyka – przeskorne, przeznasadowe uzupełnienie ubytku masy kostnej trzonu kręgowego cementem – 3 poziomy 16 900 zł
Stentoplastyka trzonu kręgowego – przezskórne, przeznasadowe podniesienie złamanego kompresyjnie trzonu kręgowego 2 stentami i uzupełnienie ubytku jego masy kostnej cementem – 1 poziom 22 000 zł

Zabieg operacyjny odcinka szyjnego, piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa

Przezskórne, selektywne odnerwienie obu stawów międzykręgowych metodą
krioablacji – 1 poziom (4 zamrożenia)
3 950 zł
Przezskórne, selektywne odnerwienie obu stawów międzykręgowych metodą
krioablacji – 2 poziomy (6 zamrożeń)
4 950 zł
Przezskórne, selektywne odnerwienie obu stawów międzykręgowych metodą
krioablacji – 3 poziomy (8 zamrożeń)
5 950 zł