+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy, następnie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2007 roku związany ze Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela, a od 2014 roku ze Szpitalem Św. Łukasza w Bydgoszczy, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog, obecnie w trakcie specjalizacji z endokrynologii. Od 2009 roku lekarz koordynujący Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy w bydgoskiej Smukale. Od 2011 roku współpracuje z Katedrą Patofizjologii CM UMK. W 2016 roku obronił rozprawę doktorską na temat: „Naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu (VEGF) oraz krążące receptory sVEGFR-1 i sVEGFR-2 we krwi chorych z objawową miażdżycą tętnic kończyn dolnych”. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, monografii i doniesień zjazdowych w dziedzinie diabetologii i angiologii. W 2012 roku nominowany był do Nagrody Prix Galien Polska w kategorii Innowacyjna Praca Badawcza. Od 2016 roku jest sekretarzem Zarządu Oddziału Bydgosko-Toruńskiego Towarzystwa Internistów Polskich.

Członek Stowarzyszenia Patofizjologów Bydgoskich, Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, Polskiego Towarzystwa Angiologicznego, Fundacji „Stop chorobom cywilizacyjnym”. Szczególną troską otacza chorych z cukrzycą, zwłaszcza typu 1, w tym leczonych za pomocą osobistej pompy insulinowej – jest certyfikowanym trenerem pompowym i współtworzył bydgoski ośrodek pomp insulinowych przy Poradni Diabetologicznej Szpitala im. Biziela. Czas prywatny, którego ciągle brakuje, stara się poświęcać umuzykalnionej rodzinie – żonie i synkom, a także znajomym – jako niespełniony DJ – kierownik artystyczny i klawiszowiec-amator.