+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka jest doświadczonym ginekologiem-położnikiem. Uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza uzyskała w 1998 roku. W 2003 roku zdobyła tytuł doktora nauk medycznych w Akademii Medycznej w Bydgoszczy. W 2011 roku ukończyła  specjalizację w zakresie ginekologii onkologicznej. Na podstawie oceny dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej pt.: „Wartość prognostyczna wybranych czynników kliniczno-patologicznych ocenianych w guzie pierwotnym u pacjentek z rakiem endometrium” otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 2013 roku.

Główną tematyką jej zainteresowań jest leczenie operacyjne schorzeń ginekologicznych i nowotworów żeńskiego narządu rodnego, ze szczególnym uwzględnieniem operacji onkologicznych oraz chirurgii małoinwazyjnej nowotworów narządu rodnego kobiecego. Doktor Walentowicz-Sadłecka jest również uznanym diagnostykiem w zakresie wczesnego wykrywania raka piersi i nowotworów narządu rodnego z wykorzystaniem ultrasonografii.

Szczególny nacisk kładzie na sukcesywne podnoszenie swoich kwalifikacji i zdobywanie nowej wiedzy. Systematycznie uczestniczy w licznych szkoleniach, sympozjach naukowych i kongresach z zakresu ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Bierze aktywny udział w krajowych i międzynarodowych kongresach (m.in. w Atenach, Berlinie, Warszawie), dzieląc się swoją wiedzą z innymi specjalistami. Jest docenianym przez pacjentki lekarzem, cieszącym się ich dużym zaufaniem.

Dr hab. n. med. Małgorzata Walentowicz-Sadłecka swój czas poświęca również działalności dydaktycznej. Jest nauczycielem akademickim Katedry Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej. Ponadto prowadzi aktywną działalność naukowo-badawczą w Uniwersytecie.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, a także kilku rozdziałów w książkach. Należy do Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu, jest członkiem European Society of Gynaecological Endoscopy (ESGE) oraz sekretarzem Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego (PTG).

Godziny przyjęć

pon. ustalenie wizyty telefonicznie przez Recepcje Szpitala