+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

Cennik – Urologia

 

Konsultacja urologiczna +/-USG 250 zł
USG – jamy brzusznej 160 zł
TRUS – przezodbytnicze USG. 180 zł
Pobranie wymazu z cewki moczowej bez kosztu badania 100 zł
Kwalifikacja do implantacji systemu zwieraczowego 350 zł
Implantacja inhibitora LHRH bez kosztu implantu 120 zł
Konsultacja urologicza + podanie leku do prącia w chorobie Peyroniego 320 zł

Kamica układu moczowego

PCNL – rozkruszenie i usunięcie złogu z nerki metodą nakłucia 9 000 zł
RIRS – FiberoURS – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu lub nerki z dostępu przez cewkę moczową i moczowód z użyciem giętkiego fiberoskopu zaopatrzonego we włókno laserowe 8 500 zł
URS-L – rozkruszenie i usunięcie złogu z moczowodu z dostępu przez cewkę moczową z użyciem półsztywnego uretroskopu 7 500 zł
URS diagnostyczny 4 500 zł
Terapia przy pomocy wlewek śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego
1 wlewka (nie obejmuje kosztu leku)
130 zł
ENDOSKOPOWA PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – rozkruszenie i usunięcie złogu z pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową 8 600 zł
PĘCHERZOWA LITOTRYPSIA – usunięcie złogu z pęcherza moczowego w całości, klasyczną technika otwartą 6 800 zł
URETEROLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości techniką laparoskopową 9 800 zł
URETEROLITOMOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z moczowodu w całości, klasyczną techniką otwartą 8 800 zł
PYELOLITOTOMIA LAPAROSKOPOWA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całości techniką laparoskopową 14 500 zł
PYELOTITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie kamienia z miedniczki nerkowej w całości, klasyczną techniką otwartą 8 000 zł
NEFROLITOTOMIA KLASYCZNA – usunięcie trudnego kamienia z nerki w całości przez nacięcie miąższu, klasyczną techniką otwartą 19 000 zł

Nerka, Nadnercze

Przezskórna igłowa biopsja nerki 2 700 zł
Nefrostomia – odprowadzenie moczu z nerki przez nakłucie kielicha 4 200 zł
Punkcja torbieli nerki 2 900 zł
Usunięcie torbieli nerki techniką laparoskopową 9 900 zł
Podwieszenie nerki ruchomej – nefropexia techniką laparoskopową 10 600 zł
Usunięcie nerki techniką laparoskopową 16 600 zł
Usunięcie nerki techniką klasyczną 11 900 zł
Usunięcie nerki z powodu nowotworu techniką laparoskopowa * 17 800 zł
Usunięcie nerki z powodu nowotworu technika klasyczną 13 400 zł
Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzająca (NSS) techniką laparoskopową * 18 600 zł
Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki – operacja organooszczędzajaca (NSS) techniką klastyczną 15 100 zł
Klinowa resekcja nerki, usunięcie kielicha nerki 17 100 zł
Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką klasyczną, otwartą 17 100 zł
Usunięcie nerki wraz z moczowodem i częścią pęcherza techniką laparoskopową* 22 000 zł
Usunięcie nerki dodatkowej – heminefrektomia wraz z moczowodem 22 000 zł
Obustronne wycięcie nerek 29 000 zł
Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką Andersona-Haynesa techniką laparoskopową* 19 800 zł
Naprawa zwężenie połączenia miedniczkowo-moczowodowego techniką Andersona-Haynesa techniką klasyczną 17 500 zł
Zespolenie moczowodowo-kielichowe 25 000 zł
Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej 19 000 zł
Rozdzielenie cieśni nerki podkowiastej z plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego 25 000 zł
Jednostronne usunięcie nadnercza i/lub zmiany w nadnerczu 17 400 zł
Usunięcie guza nerki z pozostawieniem nerki (NSS) z użyciem robota Da Vinci 39 500 zł

Moczowód

Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny 4 600 zł
Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z kalibracją i/lub nacięciem zwężonego odcinka moczowodu 5 500 zł
Wziernikowanie moczowodu. URS diagnostyczny z pobraniem wycinków i/lub usunięciem zmiany 5 900 zł
Założenie stentu D-J do moczowodu 3 300 zł
Usunięcie stentu D-J z moczowodu 1 660 zł
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza, zespolenie moczowodowo pęcherzowe 14 000 zł
Przeszczepienie moczowodu do pęcherza, zespolenie moczowodowo pęcherzowe techniką laparoskopową 25 000 zł
Całkowite usunięcie moczowodu 12 000 zł

Pęcherz moczowy

Cystoskopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego 1 090 zł
Cystoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 1 250 zł
Cystoskopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z pobraniem wycinka do badania histopatologicznego 1 450 zł
Cystoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 1 700 zł
Cystifiberoscopia – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów 1 650 zł
Cystofiberoskopia NBI – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 1 790 zł
Cystifiberoscopia + biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 1 990 zł
Cystofiberoskopia + NBI biopsja – diagnostyczne wziernikowanie pęcherza moczowego z użyciem giętkich fiberoskopów w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) z pobraniem wycinków do badania histopatologicznego 2 090 zł
TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, pojedynczego < 3 cm 4 980 zł
TURTB – wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, mnogiego lub > 3 cm 5 900 zł
TURTB – poszukiwanie i wycięcie nowotworu pęcherza moczowego z dostępu przez cewkę moczową, w technice obrazowania NBI (Narrow band imaging) 6 500 zł
Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką otwartą 9 900 zł
Usunięcie uchyłka pęcherza, klasyczną techniką laparoskopową 14 800 zł
Usunięcie przetrwałego moczownika 18 500 zł
Usunięcie przetrwałego moczownika techniką laparoskopową 12 400 zł
Usunięcie przetrwałego moczownika z użyciem robota Da Vinci 34 000 zł
Wycięcie przetoki pęcherzowo-pochwowej z dostępu przez pochwę 9 900 zł
Częściowe wycięcie pęcherza 14 800 zł
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej 35 000 zł
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z wytworzeniem zastępczego pęcherza jelitowego 39 000 zł
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego szczelnego zbiornika jelitowego 44 000 zł
Całkowite usunięcie pęcherza moczowego z odprowadzeniem moczu do wstawki jelitowej techniką laproskopową w obrazowaniu 3D 75 000 zł
Wytworzenie cystotomii przez nakłucie – cystofix 1 800 zł
Wymiana cewnika w cystotomii – cystofixu 360 zł
Założenie lub wymiana cewnika pęcherzowego 160 zł
Usunięcie cewnika pęcherzowego 50 zł
Dopęcherzowa terapia nawrotowego guza pęcherza moczowego za pomocą wlewek BCG 1 wlewka (nie obejmuje kosztu leku) 120 zł
Terapia przy pomocy wlewek śródmiąższowego zapalenia pęcherza moczowego 1 wlewka (nie obejmuje kosztu leku) 100 zł

Gruczoł krokowy

TURP – przezcewkowa elektroresekcja monopolarna gruczołu krokowego 6 800 zł
TURPb – przezcewkowa elektroresekcja bipolarna gruczołu krokowego 7 200 zł
TULEP – przezcewkowa laserowa enukleacja gruczołu krokowego 9 600 zł
TUBEP laserowe bipolarna enukleacja gruczołu krokowego 9 600 zł
TUIP – przezcewkowe nacięcie lub wycięcia płata gruczołu krokowego 4 600 zł
TUMT – przezcewkowa termoterapia gruczołu krokowego 3 5o0 zł
ADENOMEKTOMIA – klasyczne otwarte usunięcie łagodnego rozrostu gruczołu krokowego 9 400 zł
BIOPSJA PROSTATY – przezodbytnicza wielopunktowa biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą USG 1 960 zł
BIOPSJA PROSTATY FUZYJNA – przezodbytnicza wielopunktowa biopsja gruczołu krokowego pod kontrolą USG z użyciem fuzji obrazu rezonansu magnetycznego 8 100 zł
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką laparoskopową w systemie 3D * 23 950 zł
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA LAPAROSKOPOWA (LRP + ELPLA) – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką laparoskopową 3D * 30 500 zł
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką klasyczną z dostępu nadłonowego 21 000 zł
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (RP + EPLA) – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, techniką klasyczną otwarta z dostępu nadłonowego 28 000 zł
PROSTATEKTOMIA RADYKALNA (PRP) – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego techniką otwarta z dostępu kroczowego 23 950 zł
Usunięcie pęcherzyka nasiennego techniką laparoskopową 18 000 zł
Prostatektomia radykalna RARP – całkowite usunięcie miejscowo zaawansowanego nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego z użyciem robota Da Vinci od 40 000 zł
Prostatektomia radykalna RARP+EPLA – całkowite usunięcie nowotworowo zmienionego gruczołu krokowego, z usunięciem węzłów chłonnych miedniczych, z użyciem robota Da Vinci od 46 000 zł

Cewka moczowa

URETHROSKOPIA – diagnostyczne wziernikowanie cewki moczowej 800 zł
URETHROTOMIA – nacięcie zwężenia cewki moczowej 2 900 zł
URETHROTOMA SACHSA – endoskopowe nacięcie zwężenia cewki moczowej pod kontrolą wzroku 4 900 zł
Usunięcie kamienia z cewki moczowej metoda endoskopową 3 600 zł
Usunięcie mięska cewkowego 1 980 zł
Usunięcie torbieli okołocewkowej 4 200 zł
Operacja zwężenia cewki moczowej 18 000 zł
Operacja zwężenia cewki dwuetapowa I etap 20 000 zł
Operacja zwężenia cewki dwuetapowa II etap 7 000 zł
Operacja zwężenia cewki z przeszczepem płatów tkankowych 21 000 zł
Operacja przetoki cewki moczowej 12 000 zł
Meatotomia nacięcie ujścia zewnętrznego cewki moczowej 2 900 zł
Meatoplastyka plastyka ujścia zewnętrzengo cewki moczowej 11 000 zł

Jądro

Przezskórna aspiracja wodniaka jądra 1 300 zł
Operacja usunięcia wodniaka jądra w znieczuleniu miejscowym 3 700 zł
Operacja usunięcia torbieli powrózka nasiennego lub najądrza w znieczuleniu miejscowym 3 400 zł
Operacja usunięcia najądrza w znieczuleniu miejscowym 3 800 zł
Otwarta biopsja jądra w znieczuleniu miejscowym 2 950 zł
Usunięcie i/lub nacięcie i/lub drenaż zmiany okolicy jądra/moszny 2 750 zł
Operacja żylaków powrózka nasiennego technika laparoskopowa. Podwiązanie i przecięcie żyły jądrowej laparoskopowo 7 500 zł
Operacja niezstąpionego jądra – cryptorchisus 7 500 zł
Usunięcie niezstąpionego jądra położonego brzusznie – laparoskopowo 7 500 zł
Operacja usunięcia jądra w znieczuleniu miejscowym 3 900 zł
Operacje usunięcia nowotworu jądra z dostępu przez pachwinę 7 500 zł
Wszczepienie protezy jądra 6 500 zł
Badanie HP śródoperacyjne – Intra 980 zł

Prącie

Operacja wydłużenia wędzidełka w znieczuleniu miejscowym 2 300 – 2 800 zł
Operacja stulejki z usunięciem napletka w znieczuleniu miejscowym 3 000 – 4 000 zł
Reoperacja stulejki z wycięciem napletka w znieczuleniu miejscowym 4 000 – 4 500 zł
Operacja stulejki – plastyka z pozostawieniem napletka w znieczuleniu miejscowym 3 800 zł
Implantacja hydraulicznej protezy prącia AMS 700 z powłoką antybakteryjną  od 51 900 zł
Pobranie wycinka i/lub szycie rany prąciaw znieczuleniu miejscowym 1 400 zł
Miejscowe zniszczenie lub wycięcie zmiany prącia w znieczuleniu miejscowym 1 700 zł
Plastyka skóry prącia po uprzednim leczeniu operacyjnym 6 500 zł
Operacja skrzywienia prącia metodą Nesbita 17 800 zł
Operacja skrzywienia prącia z resekcją tkanek 19 100 zł
Operacyjne leczenie Choroby Peyroniego zmiana do ¼ narządu 19 900 zł
Operacyjne leczenie Choroby Peyroniego zmiana ponad ¼ narządu 24 900 zł
Częściowe wycięcie prącia z powodu nowotworu 11 200 zł
Całkowite wycięcie prącia z powodu nowotworu 17 000 zł
Terapia zaburzeń erekcji falą uderzeniową EWST 5 sesji po 5-6 impulsów (1x tydzień) 4 400 zł
Terapia falą uderzeniową ESWT Choroby Peyroniego 5 sesji po 2 tyś impulsów (1x tydzień) 4 400 zł

Nietrzymanie moczu

Badanie urodynamiczne 480 zł
Badanie urofluometryczne 56 zł
Operacje nietrzymania moczu u kobiet typu sling z dostępu przez pochwę 6 500 zł
operacja nietrzymania moczu w kobiety techniką laparoskopową metodą Burcha’a 12 000 zł
Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 bez powłoki antybakteryjnej 40 500 zł
Implantacja sztucznego zwieracza cewki moczowej AMS 800 z powłoką antybakteryjną 45 500  zł
Implantacja systemu zwieraczowego ProAct 29 000  zł
Imlantacja taśmy Advance XP w nietrzymaniu moczu mężczyzn 15 000  zł
Nietrzymanie moczu z nadreaktywnością wypieracza – botox (cena zawiera koszt preparatu) 4 200  zł

 

Istnieje możliwość płatności ratalnych za usługi medyczne wykonywane odpłatnie – kliknij i dowiedz się więcej

*pakiet narzędzi jednorazowych 4 500 zł

Cena zabiegu nie obejmuje:
wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, zmian opatrunków i zdjęcia szwów przed pobytem i po wyjściu ze szpitala.

Cena zabiegu obejmuje:
zabieg operacyjny, standardowy czas pobytu po danym zabiegu oraz badania diagnostyczne wykonywane podczas pobytu w szpitalu.

Koszt dodatkowej doby pobytu w szpitalu na życzenie chorego: 1 000 zł
Koszt znieczulenia do zabiegu standardowo wykonywanego w znieczuleniu miejscowym: 750 zł

UWAGA!
Przedstawione ceny usług medycznych nie stanowią oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego, mają charakter informacyjny. Prezentowane ceny mogą ulec zmianie.