+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

Ankieta

Zapraszamy do udziału w naszym badaniu ankietowym. Państwa opinia i uwagi będą pomocne w doskonaleniu poziomu naszych usług medycznych zgodnie z Państwa oczekiwaniami.

  1. Proszę określić poziom bezpośredniej obsługi pacjenta w recepcji Szpitala Św. Łukasza

  2. Proszę ocenić poziom telefonicznej obsługi rejestracji Szpitala Św. Łukasza

  3. Jakie są Pani/Pana oczekiwania, uwagi dotyczące bezpośredniej lub telefonicznej rejestracji w Szpitalu Św. Łukasza

  4. Proszę określić poziom lekarskiej opieki medycznej w Szpitalu Św. Łukasza

  5. Czy informacje dotyczące zalecanego leczenia, celu badań były przekazane w sposób

  6. Jakie są Pani/Pana oczekiwania, uwagi dotyczące wizyty, konsultacji lekarskiej w Szpitalu Św. Łukasza

  7. Proszę określić poziom opieki personelu pielęgniarskiego w Szpitalu Św. Łukasza

  8. Troska, życzliwość i profesjonalizm w stosunku do pacjenta ze strony personelu pielęgniarskiego Szpitala Św. Łukasza

  9. Jakie są Pani/Pana oczekiwania, uwagi dotyczące opieki pielęgniarskiej w Szpitalu Św. Łukasza

  10. Jaka jest Pani/Pana ocena dotycząca posiłków. Proszę uwzględnić: wielkość porcji, smak potraw, różnorodności potraw, temperaturę posiłków

  11. Jaka jest Pani/Pana ocena dotycząca warunków panujących w oddziale. Proszę uwzględniać wyposażenie w sala, czystość sal chorych, łazienek, czystość pościeli szpitalnej, możliwość odwiedzin

  12. Własne opinie
  Jeżeli w trakcie pobytu w Oddziale zetknęła/ął się Pani/Pan z  zagadnieniami, sytuacjami pozytywnymi lub negatywnymi nie ujętymi w ankiecie