+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

Projekt UE

 

CONSULTRON S. Listopadzki, J. Szyperski, P. Jarzemski Spółka Jawna realizuje projekt pod nazwą ”Zakup oprogramowania oraz usług programistycznych i szkoleniowych niezbędnych do wprowadzenia zmiany funkcjonowania Szpitala Świętego Łukasza w Bydgoszczy skutkujące wdrożeniem innowacji w procesie świadczenia usług medycznych, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest zakup oprogramowania do kompleksowej obsługi informatycznej Szpitala umożliwiającego bezkontaktową komunikację i zapewniającego warunki skutecznego funkcjonowania Szpitala w czasie pandemii.

Efektem projektu będzie przeorganizowanie działalności wewnątrz oraz na zewnątrz Szpitala w taki sposób, aby za pomocą cyfryzacji oraz zmiany sposobu funkcjonowania Szpitala wyeliminować lub ograniczyć do niezbędnego minimum kontakty międzyludzkie i tym samym przygotować Szpital do funkcjonowania w warunkach pandemii oraz w sytuacjach pojawiającego się ograniczenia w przemieszczaniu się oraz kontaktach międzyludzkich (lockdown).

Projekt umożliwi wdrożenie innowacji w procesie obsługi pacjenta i jednostek zewnętrznych, w gospodarce magazynowej oraz w organizacji pracy wew. Szpitala.

Dofinansowanie projektu z UE: 237 320,00PLN

Wartość projektu: 279 200,00 PLN

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19