+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Dr n. med. Sławomir Listopadzki jest absolwentem Akademii Medycznej w Bydgoszczy, którą ukończył w 1989 roku. Egzamin specjalizacyjny w zakresie I stopnia chirurgii ogólnej zdał w 1994 roku. Następnie w roku 1999 zdał egzamin specjalizacyjny II stopnia w zakresie urologii. Był to jednocześnie egzamin europejski dający tytuł Fellow of European Board of Urology. W 2002 roku obronił w Poznaniu pracę doktorską porównującą wyniki operacji plastyki zwężenia połączenia miedniczkowo- moczowodowego metodą otwartą i technikami laparoskopowymi. W zakres zainteresowań dra Listopadzkiego wchodzi szczególnie wykorzystanie technik mało inwazyjnych endoskopowych i laparoskopowych w leczeniu chorób urologicznych. Wiele operacji laparoskopowych wykonał jako pierwszy w Polsce. Uczestniczył w wielu praktykach w Polsce i za granicą. Odbył staże m. in. w Klinice Charite w Berlinie, Augusten- Viktoria Krankenhaus w Berlinie, w Klinice w Innsbrucku, Johns Hopkins Hospital w Baltimore w USA. Jest autorem i współautorem licznych wystąpień na kongresach w kraju i za granicą. Od 15 lat jest współorganizatorem wielu szkoleń i kursów dla lekarzy specjalistów i rezydentów, w trakcie których prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne. Od końca studiów pracuje w Szpitalu Uniwersyteckim im. Jana Biziela w Bydgoszczy. Związany jest też ze Szpitalem Wojewódzkim w Toruniu a od sierpnia 2014 jest Koordynatorem oddziału urologii w Szpitalu Świętego Łukasza w Bydgoszczy oraz Dyrektorem Medycznym tego szpitala.

Godziny przyjęć

pon, śr, czw: 15:00-19:00