+48 52 320 20 50
+48 518 396 035

O lekarzu

Jestem psychologiem i psychoterapeutą w trakcie szkolenia, specjalizuję się w problemach wychowawczych i pracy z rodzicami oraz przyszłymi rodzicami.
Prowadzę:
– konsultacje i poradnictwo psychologiczne;
– psychoterapię (podejście integracyjne, nurt systemowy z elementami ujęcia ericksonowskiego, humanistycznego, CBT, psychodynamicznego);
– psychoedukację.
Pomagam w sytuacjach trudnych, konfliktowych i kryzysach życiowych.
Pracuję z osobami dorosłymi, parami i rodzinami.
Od 15 lat pracuję także w Instytucie Psychologii UKW i współpracuję z innymi uczelniami wyższymi.
Prowadzę wykłady, laboratoria i warsztaty z zakresu psychologii na wszystkich poziomach studiów (licencjackie, magisterskie, MBA). Opracowuję i wdrażam programy interwencyjne i zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kierowałam grantami badawczymi finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Współpracuję z oświatą (przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno-pedagogiczna), organizacjami pozarządowymi, szkołą rodzenia, lokalnymi przedsiębiorcami i mediami.
Pełnię funkcję wiceprezesa Polskiego Oddziału Badań nad Emocjami i Przywiązaniem SEAS-Polska oraz kieruję Pracownią Psychologii Wspomagania Rozwoju w Instytucie Psychologii UKW.
Należę do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, w pracy kieruję się standardami etyki zawodu psychologa. Pracuję pod superwizją.

PASJA
– Zastosowanie wiedzy naukowej w praktyce psychologicznej
– Towarzyszenie klientowi w procesie zmiany

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE I DZIAŁALNOŚĆ PRAKTYCZNA
– Psychologia wychowawcza – głównie problemy rodzin z małymi dziećmi (0-5)
– Psychologia szkolna – problemy rodzin z dziećmi w wieku szkolnym
– Psychologia prokreacji – opieka psychologiczna w trakcie ciąży i porodu
– Psychologia społeczna – rozwiązywanie konfliktów, problemy w porozumiewaniu się i budowaniu relacji
– Psychoterapia

WYBRANE KURSY I SZKOLENIA
2017 – Warsztat nt. Pomiędzy doświadczaniem, eksperymentowaniem i dialogiem egzystencjalnym – możliwość włączania technik psychoterapii Gestalt jako użytecznych w różnych modalnościach
2017 – Szkolenie nt. Typologia charakterów wg A. Lowena i A.M. Johnsona jako metoda pracy z klientem
2016 – Warsztat nt. Wskaźniki obserwacyjne w pomiarze przywiązania
2016 – Warsztat nt. Diagnoza przywiązania w rodzinach zastępczych i adopcyjnych
2016 – Warsztat nt. Pomiar kwestionariuszowy przywiązania
2016 – Szkolenie nt. Techniki gestalt w psychoterapii
2015 – Szkolenie w zakresie programu diagnostyczno-interwencyjnego i treningu zachowań rodzicielskich Video-feedback Intervention to promote Positive Parenting and Sensitive Discipline VIPP-SD
2015 – Szkolenie nt. Przemoc w rodzinie
2015 – Warsztat nt. Measures of Executive Functioning
2015 – Warsztat nt. How should we integrate different levels of analysis in teaching
2015 – Warsztat nt. Teaching Integrative Psychological Science
2014 – Szkolenie nt. Psychologiczne aspekty diagnozy gotowości szkolnej
2012 – Sesja wykładowo-warsztatowa nt. Coaching: From Theory to Practice
2011 – Sesja wykładowo-warsztatowa nt. Coaching as a Helping Relationship
2004 – Warsztat nt. Wykorzystywanie metody M. Balinta do podnoszenia skuteczności pracy z pacjentem
2003 – Akademia Równych Szans – 100 godzinny kurs warsztatowy z zakresu: komunikacji interpersonalnej z elementami asertywności, zarządzania projektem, pracy z zespołem oraz prowadzenia spotkań edukacyjnych
2001 – Szkolenie nt. Prowadzenie grup psychoedukacyjnych, treningowych oraz grup wsparcia – poznanie stylu prowadzenia grup, procesu grupowego oraz konstruowania scenariuszy zajęć psychoedukacyjnych
2001 – Szkolenie nt. Sposoby pracy z oporem klienta w terapii według J. Enrighta oraz tworzenie relacji terapeutycznej pomiędzy pomagającym a klientem
2000 – Szkolenie nt. Aspekty prawne w pomaganiu ofiarom przemocy domowej – procedury postępowania w sprawach karnych i cywilnych, formułowanie pism procesowych
2000 – Warsztat nt. Wykorzystywanie seksualne dzieci – praca pedagogiczna, terapeutyczna i profilaktyka
2000 – Szkolenie nt. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
1999 – Szkolenie dla realizatorów programu Przeciw Przemocy – Wyrównać Szanse
1999 – Trening umiejętności interpersonalnych w zakresie skutecznego kontaktowania się z ludźmi i ekspozycji społecznej dla zwiększenia efektywności pracy w zespole
1998 – Kurs dla wychowawców placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
1998 – Kurs opieki paliatywnej mniej